خانواده فسفر (Phosphate Family)

/خانواده فسفر (Phosphate Family)
خانواده فسفر (Phosphate Family)2020-01-31T18:19:46+03:30

فسفر دومین عنصر پرکاربرد در تولیدات گیاهی است. این عنصر پر مصرف با چالش جدی تثبت کلسیمی مواجه است. غلظت بالای کلسیم منجر به کاهش فسفر قابل جذب میشود. فسفر از جمله عناصری است که به سختی در خاک جابجا میشود و بنابراین مقدار مطلق فسفر خاک همیشه با مقدار فسفر قابل جذب در عمده خاکهای کشور انحراف زیادی دارد. شرایط شرایط و قلیایی میتواند قابلیت گیاه را در استفاده از فسفر قابل جذب یه شدت کاهش دهد. فناوری تولید و فرمولاسیون فسفر در نابکو متکی بر حفاظت فسفر از تثبیت کلسیمی و ایجاد لایه اسیدی حلال کننده میباشد. استفاده از باکتریهای حل کننده فسفات به همراه ترکیبات آلی موثر در واکنش پذیری فسفر معدنی به تنوعی از تولیدات فسفر در این مجموعه منجر شده است.

سوپرکمپلکس فسفات

(Phosphate Ultra Complex)

فرمولاسیون سوپرکمپلکس فسفات بر پایه استفاده متعادل از فسفر معدنی، فیتیک اسید، هیومیک اسید، و باکتری حل کننده فسفات است که همگی بر روی ساختار آلی استقرار یافته اند. این کود تمامی نیاز گیاه به فسفر را در بهترین وضعیت تامین خواهد کرد. سوپر کمپلکس فسفات با رهایش آهسته فسفر مورد نیاز در دو فرم آلی و معدنی امکان ارتقا سرعت رشد گیاه را فراهم خواهد کرد. باکتری حل کننده فسفات موجود در ساختار این کمپلکس امکان تثبیت و غیرقابل دسترس شدن فسفر را از بین خواهد برد و گیاه قادر است با سرعتی منطبق بر نیاز خود دسترسی به فسفر داشته باشد. سوپر کمپلکس فسفات به سادگی قابل کاربرد در کشاورزی است و بدون محدودیت زمانی میتواند قبل و بعد از کاشت مورد استفاده قرار گیرد.

کمپلکس آلی فسفات

(HPB Complex)

فسفر آلی (فیتیک اسید) مهمترین جز این ترکیب فسفاته میباشد. همراه با فسفر آلی، فسفات اسیدی و باکتری حل کننده فسفات ساختار این کمپلکس را تشکیل میدهند. این ترکیب برای خاکهایی با محتوای ماده آلی بالا کاربرد وسیعی دارد. خاکهایی با محتوای آلی بالا بی نیاز از ترکیبات هیومیک هستند  و لذا کمپلکس آلی فسفات میتواند بهترین تاثیر را بر رشد و تولید گیاه داشته باشد. این فرمولاسیون در خاکهایی با محتوای آلی بالا جایگزین مناسبی برای سوپرکمپلکس فسفات است.

کمپلکس بیوفسفات

(Biophospahte Complex)

کمپلکس بیوفسفات با دارا بودن منابع فسفر اسیدی و باکتریهای حل کننده فسفات یک راه حل مناسب و ارزان قیمت برای تامین نیاز فسفر غلات دانه ریز و انواعی از گیاهان با توان تولید عملکرد متوسط است. این کمپلکس اقتصادی میتواند نیاز فسفر گیاه را به تدریج فراهم کند و به بواسطه کاربرد ساده و قابلیت سازگاری بالا برای انواع محصولات یک گزینه خوب خواهد بود. تولید کمپلکس بیوفسفات فناوری بالایی را در ساخت و فرمولاسیون خود به همراه دارد.

بیوسفات

(Biosphate)

باکتری حل کننده فسفات از گروه باکتریهای خاکزی است که میتواند فسفر غیرقابل دسترس را به فسفر محلول و قابل استفاده برای گیاه تبدیل نماید. این باکتری قادر است بیش از 50 درصد نیاز گیاه به کود فسفاته را بر حسب شرایط خاک، اقلیم و گیاه تامین نماید. باکتری حل کننده فسفات در دو فرم گرانول و قابل حل در آب تولید و ارایه شده است. این باکتری در شرایط قابل حل در آب با سیستم های آبیاری سنتی و تمام مکانیزه کامل سازگار است و در فرم گرانول با سیستمهای کوددهی سنتی و مکانیزه کاملا قابل انطابق است.

کمپلکس ارگانوفسفات

(Organic Phosphate Complex)

این کمپلکس فسفره حامل فسفات معدنی؛ فسفات آلی و ماده آلی میباشد. این کود کمپلکس قادر است فسفر مورد نیاز گیاه را در خاکهای فقر با محتوای ماده آلی پایین به خوبی تامین کند. این کود امکان غیرفعال شدن فسفر را در خاکهای فقیر و شور و آهکی نمیدهد و علاوه بر تغذیه فسفری گیاه به خوبی میتواند ساختار خاک را بهبود دهد.

کمپلکس ساده فسفات

(Simple Phosphate Complex)

این کود در حقیقت یک سوپر فسفات معدنی است که توسط لایه آلی از واکنش پذیری کلسیمی محافظت شده است. این کود با دارا بودن پوشش هیدروفوب رهایش تدریجی فسفر را امکان پذیر کرده و به واسطه آن میتواند تغذیه کامل فسفاتی گیاه را فراهم کند.

ترکیب فیتاک

(Phytac Compound)

این یک ترکیب فرمولاسیون فیتیک اسید و هیومیک اسید را در فرم مایع داشته و به همراه ترکیب مویان امکان نفوذ در ساختمان کوتیکولی برگ را فراهم میکند. این بهترین ترکیب با سرعت بالا برای تغذیه فسفری و نجات گیاه از فقر فسفری خاک میباشد. این تکریب سریع جذب میشود و به خوبی در طیف وسیعی از گیاهان زراعی و باغی قابلیت کاربرد دارد. ماندگاری بالا و نگهداری راحت در شرایط خانگی آنرا در صدر نهاده های مصرفی کشاورزی قرار داده است.