تیم ما

کارمندان ما مهم ترین دارایی شرکت نابکو می باشند. امروزه، شرکت ما بیش از 5 کارکنان دارد که از سراسر مناطق مشغول بکار می باشیم.

هیئت مدیره

دکتر شهاب صحرانورد
توسعه دهنده کسب و کار( پژوهشگر فوق دکتری)

دریافت فایل CV

 

رئیس هیئت مدیره:

دکتر حسین عسکری
مدرس دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی.

دریافت فایل CV

 

مدیر عامل:

سامان زرین
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

دریافت فایل CV

 

کارشناس تحقیق:

دکتر فرشته مهدی زاده ولوجردی
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ، دانشکده علوم.

دریافت فایل CV

 

دکتر هاجر صالحی
محقق در دانشگاه بوعلی سینا و تولیدکننده محتوا در فرادرس.

دریافت فایل CV