کشت گلخانه ای

شرکت نابکو، متخصص در طراحی و ساخت گلخانه های خودکار و مدرن می باشد، شرکت نابکوتوانایی آن را دارد تا گلخانه ای را با سطح بالایی از دانش و تکنولوژیدر کوتاه ترین زمان آماده و در اختیار مشتری قرار بدهد.